TOLERANCJA to takie wielkie słowo. Używamy go w odniesieniu do światowych spraw i dyskusji dotyczących emigracji, różnorodności kultur i wyznań. I oczywiście na takim polu znaczenie tolerancji jest niepodważalne. No i działania mające na celu szerzenie świadomości w tej kwestii są jak najbardziej uzasadnione i potrzebne, jeśli chcemy dążyć do globalnego pokoju oraz harmonii.

Odkąd podróżowanie do najdalszych i egzotycznych zakątków stało się bardziej dostępne – łatwiej o wzajemne przenikanie kultur, wyznań i różnic w zwyczajach. W niektórych rejonach świata wciąż trudno przychodzi akceptacja odmienności spowodowanych np. różnym poziomem rozwoju cywilizacyjnego czy przywiązaniem do tradycji.

kobiecasila.pl

Z różnorodnością mamy do czynienia na co dzień: w domu, w pracy, wśród znajomych. Nie chodzi przecież o to, żeby każdy myślał tak samo i żebyśmy zgadzali się zawsze ze sobą!
W wielu rodzinach jest niepisana zasada, że np. przy świątecznym stole nie rozmawia się o polityce. Unika się tematów, które mogłyby niepotrzebnie podzielić towarzystwo. Pomijając sam fakt, że polityczne niuanse to średni temat na rodzinne święta (przecież jest milion ciekawszych i o niebo bardziej pasjonujących!).
Czasem może po prostu wystarczyłoby słuchać siebie nawzajem? Zrobić miejsce na zdanie innych i przyjąć, że nasze nie zawsze musi być “na wierzchu”? Żyjemy w czasach, w których ludzie płacą za to, by zostać wysłuchani, bo przez lata nie mieli szansy na zaspokojenie tej ważnej potrzeby.

Akceptacja i szacunek.

Podstawowym, wspaniałym prawem każdego człowieka jest to, że może mieć własne zdanie, wierzyć w to, co chce i robić to, co chce, o ile swoimi decyzjami, czy poglądami nie krzywdzi nikogo. Oczywistością jest, że wszyscy się różnimy. Dlatego tak ważne jest, by umieć akceptować i szanować odmienne podejścia. Wiele z nas ceni sobie wartość jaką jest możliwość własnych wyborów. Przy tym pamiętajmy, że inni też mają prawo do swoich.

Alexis de Tocqueville, francuski socjolog i politolog powiedział kiedyś:

„Wolność człowieka kończy się tam, gdzie zaczyna się wolność drugiego człowieka.”

Bywa, że starszym osobom w rodzinie ciężko pogodzić się z tym, że młode pokolenie wybiera inną ścieżkę niż tę, która jest budowana przez lata w hołdzie tradycji. Może się zdarzyć, że np córka, czy wnuczka wybitnych lekarzy czy prawników nie będzie chciała pójść w ich ślady, bo jej marzy się kariera artystki lub inżyniera. I należy to uszanować.

Czym jeszcze jest tolerancja?

Tolerancja to również słuchanie i zrozumienie. Czasem jest tak, że to, co inne, nieznane budzi nasz niepokój. Jasne, nie musimy zgadzać się i przyjmować wszystkich odmiennych postulatów. Jednak może warto spróbować się z nimi zapoznać? Podejść do nich z ciekawością i otwartą głową?
O ile bogatsi możemy się stać, kiedy nie będziemy zamykać się na inne poglądy. Różnice w wielu przypadkach mogą wywołać wiele pożytecznych i inspirujących dyskusji. Warunek jest taki, że trzeba otworzyć się na innych. Starać się zrozumieć argumenty czy upodobania i preferencje drugiej strony. Nie obrażać się i nie palić mostów, bo ktoś akurat myśli inaczej.
W tym wszystkim tak naprawdę najpiękniejsze jest to, że każdy z nas ma wybór. I jedną z lepszych rzeczy, jaką możemy w tej w kwestii dać drugiemu człowiekowi to właśnie tolerancję i zrozumienie.

Co nam to da?

Poczucie, że żyjemy w środowisku, gdzie swobodnie możemy oddychać i mamy świadomość, że dajemy też oddychać innym. Potrzebujemy tego od siebie nawzajem. Oczywiście, całego świata nie zmienimy. Jednak liczy się każda mała zmiana w najbliższym otoczeniu. A na to akurat mamy wpływ.
To prawda, różnimy się. Jednak tak ma być, to jest w porządku. W różnorodności siła i bogactwo!

Cele Dnia Tolerancji

16 listopada w 1995 roku państwa członkowskie UNESCO przyjęły Deklarację na Temat Zasad Tolerancji. W dokumencie tym podkreśla się nie tylko konieczność walki z nietolerancją i rasizmem, lecz również znaczenie różnorodności kulturowej. Od tamtej pory co roku w połowie listopada obchodzimy Dzień Tolerancji, czyli święto szacunku, akceptacji i uznania bogactwa różnorodności kultur na świecie.
To dobra okazja, żeby:

  • zwrócić uwagę społeczeństwa na wszelkiego rodzaju przejawy nietolerancji i dyskryminacji;
  • przypomnieć, że każdy człowiek zasługuje na szacunek i akceptację, bez względu na pochodzenie, kulturę, religię;
  • kształtować postawy tolerancji szczególnie wśród dzieci i młodzieży szkolnej;
  • zastanowić się nad głębszymi przyczynami i skutkami nietolerancji.

Różne instytucje 16 listopada organizują spotkania, przedsięwzięcia i projekty mające na celu przybliżenie tematu tolerancji. Warto rozejrzeć się czy coś takiego odbywa się w blisko nas.
Dzień Tolerancji to również świetny punkt wyjścia do rozmów na temat jej granic.

Jak Wy postrzegacie tolerancję, czym jest dla Was i dokąd sięga?